Disclaimer


Werkingssfeer. Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website van het lectoraat Brein en Leren

Aanvaarding. Door het gebruik van deze website bevestig je kennis te hebben genomen van deze disclaimer en deze te aanvaarden.

Content is de inhoud van een website. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De content op deze website is door de eigenaar, het lectoraat Brein en Leren, met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content die door anderen is toegevoegd danwel voor op de aan deze website gekoppelde bestanden en websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of het delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.

Wijzigingen en buitengebruikstelling. Het lectoraat Brein en Leren kan altijd de website, de daarop of daardoor verstrekte informatie en de daarop aangebrachte hyperlinks wijzigen of buiten gebruik stellen zonder mededeling aan de gebruikers en zonder overige verplichtingen tegenover de gebruikers.

Klachten. Als je klachten hebt over de website, neem dan contact met ons op.


Om deze website zo prettig mogelijk te laten werken gebruiken we enkele cookies:
Functionele cookies: Nadat u ingelogd bent slaan we uw 'sessie' op, zodat u niet elke keer als u de site bezoekt opnieuw hoeft in te loggen. Als u dit bericht over cookies sluit, slaan we dat op, zodat u het bericht niet nogmaals ziet.
Cookies voor statistieken: Dankzij deze geanonimiseerde cookies (Google Analytics) kunnen wij gegevens inzien over onder andere bezoekersaantallen per pagina.

Meer weten over cookies?

Dit bericht niet meer tonen