Docentenhandreiking Kritisch Denken

Het lectoraat Brein en Leren heeft een handreiking gemaakt voor de hbo-docent die grip wil krijgen op het bevorderen van het kritisch denken van studenten. Ook is deze handreiking nuttig voor de docent die deel uitmaakt van een ontwerpteam of curriculumcommissie die kritisch denken in het hbo-curriculum wil integreren. 

We zoomen in op wat kritisch denken is, hoe je kritisch denken een plaats geeft in het curriculum, welke didactiek daarvoor geschikt is en hoe je kritisch denken kunt toetsen. 

De handreiking bevat bovendien veel (links naar) voorbeelden, lesmaterialen, video's en publicaties over kritisch denken. We baseren ons in de teksten zoveel mogelijk op onderzoek (evidence) en breed gedeelde opvattingen over kritisch (leren) denken. 

Voor de docentenhandreiking zie https://kritischdenkenhbo.nl/content/read?id=441


Reacties op deze bijdrage

Er zijn nog geen reacties op deze bijdrage geplaatst.

Om deze website zo prettig mogelijk te laten werken gebruiken we enkele cookies:
Functionele cookies: Nadat u ingelogd bent slaan we uw 'sessie' op, zodat u niet elke keer als u de site bezoekt opnieuw hoeft in te loggen. Als u dit bericht over cookies sluit, slaan we dat op, zodat u het bericht niet nogmaals ziet.
Cookies voor statistieken: Dankzij deze geanonimiseerde cookies (Google Analytics) kunnen wij gegevens inzien over onder andere bezoekersaantallen per pagina.

Meer weten over cookies?

Dit bericht niet meer tonen