Studenten leren kritisch te denken begint bij de docent

Geupload door:
Anita Heijltjes

Auteur(s):
Eva Janssen, Peter Verkoeijen, Anita Heijltjes, Tamara van Gog

Publicatiedatum:
24 juni 2021

Uploaddatum:
24 juni 2021

Tags:
docenten, cognitieve bias, Kritisch denken, hoger onderwijs, leren & instructie

Licentie:
De licentie waaronder dit werk openbaar wordt gemaakt staat vermeld in of bij het werk zelf.

Samenvatting

Studenten onderwijzen in kritisch te denken wordt nationaal en internationaal gezien als een van de centrale doelen van het hoger onderwijs. Docenten spelen een cruciale rol in het realiseren van dit doel. Desondanks is er weinig bekend over hoe zij hierin ondersteund kunnen worden. Het hoofddoel van het promotieon-derzoek van de eerste auteur van dit artikel was om een eerste stap te zetten in het beantwoorden van de vraag hoe we docenten kunnen toerusten met de kennis en vaardigheden benodigd voor het onderwijzen van een essentieel aspect van kritisch denken: het vermogen om biases in redeneren en besluitvorming te vermijden. In dit artikel bespreken we aan de hand van een aantal hoofdbevindingen waarom het be-langrijk is om docenten ondersteuning te bieden in hun onderwijs in kritisch denken en welke vormen van ondersteuning kunnen helpen.

Media


Reacties op deze bijdrage

Er zijn nog geen reacties op deze bijdrage geplaatst.

Om deze website zo prettig mogelijk te laten werken gebruiken we enkele cookies:
Functionele cookies: Nadat u ingelogd bent slaan we uw 'sessie' op, zodat u niet elke keer als u de site bezoekt opnieuw hoeft in te loggen. Als u dit bericht over cookies sluit, slaan we dat op, zodat u het bericht niet nogmaals ziet.
Cookies voor statistieken: Dankzij deze geanonimiseerde cookies (Google Analytics) kunnen wij gegevens inzien over onder andere bezoekersaantallen per pagina.

Meer weten over cookies?

Dit bericht niet meer tonen