Kritisch Denken in de Civiele Techniek

Geupload door:
Erik Hulsebosch

Auteur(s):
Erik Hulsebosch

Uploaddatum:
04 juni 2021

Tags:
Lessen, Instructie, Oefening, Leeractiviteit, Argumenteren, Kritisch denken

Licentie:
CC BY-NC-SA 4.0

Beschrijving

Bij de opleiding Civiele Techniek (HR Rotterdam) hebben we een Participatief Actie Onderzoek uitgevoerd naar hoe workshops en begeleiding in Kritisch Denken in het eerste jaar zo kunnen worden vormgegeven dat deze zo goed mogelijk bijdragen aan het ontwikkelen van onderzoekend vermogen. Hiervoor zijn een drietal workshops bedacht en een tweetal begeleide denksessies in een lopend project.  In deze workshops is op interactieve wijze kennis aangereikt en is geoefend in kritisch denken. In de projectsessies is onder begeleiding van geïnstrueerde docenten geoefend met het kritisch denken in de beroepscontext. Afsluitend is door de studenten gereflecteerd op hoe kritisch denken van belang is. In het kader van het PAO onderzoek zijn deze sessies geobserveerd om de instructie aan de begeleiders aan te kunnen scherpen.

De nadruk heeft voor deze eerstejaars studenten gelegen op de denkstappen (Facione) en argumenteren (Toulmin) en type 1 of type 2 denken. Vervolgstappen zijn voor ons multi criteria analyses, waarin bij iedere stap kritisch moet worden nagedacht, en biases in redeneren en argumenteren.

Kritisch denken vergt een lange adem, in de komende jaren moet dit verder worden doorgetrokken tot aan het afstuderen, waar onze studenten tenminste bewust bekwaam zijn.

Media


Reacties op deze bijdrage

Er zijn nog geen reacties op deze bijdrage geplaatst.

Om deze website zo prettig mogelijk te laten werken gebruiken we enkele cookies:
Functionele cookies: Nadat u ingelogd bent slaan we uw 'sessie' op, zodat u niet elke keer als u de site bezoekt opnieuw hoeft in te loggen. Als u dit bericht over cookies sluit, slaan we dat op, zodat u het bericht niet nogmaals ziet.
Cookies voor statistieken: Dankzij deze geanonimiseerde cookies (Google Analytics) kunnen wij gegevens inzien over onder andere bezoekersaantallen per pagina.

Meer weten over cookies?

Dit bericht niet meer tonen