Kritisch denken aanleren blijkt nog altijd erg lastig

Studenten opleiden tot kritisch denkende professionals – die in staat zijn om onbevooroordeeld te redeneren en beslissingen te nemen – is een belangrijke doelstelling van het hoger onderwijs. Het blijkt echter dat veel studenten moeite hebben om de kennis en vaardigheden die zij aangeleerd hebben om kritisch te kunnen denken, toe te passen in een andere context. Lara van Peppen stelt in haar proefschrift dat dit problematisch is omdat het uiteindelijke doel is dat studenten ook buiten de cursuscontext beter in staat zijn tot kritisch denken. Van Peppen, die ten tijde van het onderzoek tevens onderzoeker bij het lectoraat Brein en Leren van Avans Hogeschool was, verdedigt op 25 september 2020 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam haar proefschrift ‘Fostering Critical Thinking: Generative processing strategies to learn to avoid bias in reasoning’ verder lezen

Reacties op deze bijdrage

Er zijn nog geen reacties op deze bijdrage geplaatst.

Om deze website zo prettig mogelijk te laten werken gebruiken we enkele cookies:
Functionele cookies: Nadat u ingelogd bent slaan we uw 'sessie' op, zodat u niet elke keer als u de site bezoekt opnieuw hoeft in te loggen. Als u dit bericht over cookies sluit, slaan we dat op, zodat u het bericht niet nogmaals ziet.
Cookies voor statistieken: Dankzij deze geanonimiseerde cookies (Google Analytics) kunnen wij gegevens inzien over onder andere bezoekersaantallen per pagina.

Meer weten over cookies?

Dit bericht niet meer tonen