Ontwikkeling van kritische en nieuwsgierige leraren?

Geupload door:
Test Beheerder

Auteur(s):
L.C. van Katwijk, E.P.W.A. Jansen, K. van Veen

Publicatiedatum:
22 januari 2019

Uploaddatum:
22 januari 2020

Tags:
docenten, Kritisch denken

Licentie:
CC BY-NC-SA 4.0

Samenvatting

De afgelopen decennia is steeds meer aandacht gekomen voor onderzoek en ontwikkeling van onderzoekend vermogen bij studenten binnen het hoger beroepsonderwijs. Deze studie is gericht op de analyse van de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen in curricula van verschillende lerarenopleidingen basisonderwijs (pabo’s). Documenten van 19 opleidingen aan verschillende hogescholen in Nederland zijn geanalyseerd. De onderzoekende houding staat bij de meeste opleidingen centraal in de rationale; opleidingen beogen kritische en nieuwsgierige leraren op te leiden. De implementatie hiervan in de onderzoeksleerlijn verschilt sterk en voldoet vrijwel nooit aan het principe van constructive alignment. Onderzoekend handelen in de onderwijspraktijk werd nauwelijks teruggevonden in de onderwijsactiviteiten en toetsing van de leerlijn.

Media


Reacties op deze bijdrage

Er zijn nog geen reacties op deze bijdrage geplaatst.

Om deze website zo prettig mogelijk te laten werken gebruiken we enkele cookies:
Functionele cookies: Nadat u ingelogd bent slaan we uw 'sessie' op, zodat u niet elke keer als u de site bezoekt opnieuw hoeft in te loggen. Als u dit bericht over cookies sluit, slaan we dat op, zodat u het bericht niet nogmaals ziet.
Cookies voor statistieken: Dankzij deze geanonimiseerde cookies (Google Analytics) kunnen wij gegevens inzien over onder andere bezoekersaantallen per pagina.

Meer weten over cookies?

Dit bericht niet meer tonen